MOTIONSSLINGAN


FJÄLLBO MotionsslingaGå förbi Tennisbanan och Fotbollsplanen

uppe på Fjällbovägen.

Håll dig till höger och följ järnvägsspåren väster ut.

Du kommer ner till en bänk i trevägskorsning,

här ifrån kommer du runt på en slinga som är

1140 meter/varv.

Räknar du från Latrinen på Fjällbovägen

är rundan 2,25 km.


Ansvarig: STYRELSEN