STYRELSEN

Styrelsemedlemmar 2020

 

Ordförande:

Susanne Olsson

Fjällbovägen 5

 

Kassör:

Greger Olsson

Fjällbovägen 5


Sekreterare:

Magnus Lundahl

Gamla vägen 39

 

Styrelseledamot:

Andreas Svensson

Österslövsvägen 1

 

Styrelseledamot: 

Kasper Lundquist

Österslövsvägen 7

 

Styrelsesuppleant:

Emma Karlsson

Egnahemsvägen 15

 

Styrelsesuppleant:

Linda Ljungdahl
Österlövsvägen 4