Styrelsemedlemmar 2021

 

Ordförande:

Susanne Olsson

Fjällbovägen 5

 

Sekreterare:

Magnus Lundahl

Gamla vägen 39

Kassör:

Greger Olsson

Fjällbovägen 5

 

Styrelseledamot:

Kasper Lundquist

Österslövsvägen 7

 

Styrelseledamot: 

Emma Karlsson

Egnahemsvägen 15

 

Styrelsesuppleant:

Andreas Svensson

Österslövsvägen 1

 

Styrelsesuppleant:
Jack Hansson
Egnahemsvägen 5